Bộ tản nhiệt nước Custom là tập hợp của các linh kiện lại với nhau hình thành một bộ tản nhiệt custom nhằm hướng tới cho người mới chơi tản nhiệt nước custom mua về và tự về custom cho PC của mình

Bộ tản nhiệt nước Custom được APshop bán ra là hàng chính hãng Thermaltake

Sắp xếp theo:

Bộ Tản Nhiệt Nước Thermaltake Pacific M360 D5 Hard Tube

11,900,000₫

Bộ tản nhiệt nước Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube

15,690,000₫

Bộ Tản Nhiệt Nước Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube

8,290,000₫

Hết hàng
Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Black

Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Black

850,000₫

Hết hàng
Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Blue

Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Blue

850,000₫

Hết hàng
Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Green

Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Green

800,000₫

Hết hàng
Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Orange

Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Orange

800,000₫

Hết hàng
Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Purple

Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Purple

800,000₫

Hết hàng
Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Red

Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Red

800,000₫

Hết hàng
Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant White

Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant White

800,000₫

Hết hàng
Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Yellow

Dung Dịch TTPremium C1000 Opaque Coolant Yellow

800,000₫

ĐỐI TÁC

Hỗ trợ miễn phí tận nhà
Logitech G512 đã về hàng