• TRANG CHỦ 
 • MUA HÀNG
 • HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
 • BẢO HÀNH
 • LIÊN HỆ
 • TRANG CHỦ 
 • MUA HÀNG
 • HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
 • BẢO HÀNH
 • LIÊN HỆ
 • TRANG CHỦ 
 • MUA HÀNG
 • HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
 • BẢO HÀNH
 • LIÊN HỆ

NHẬN ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN

3.000.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

KẾT THÚC SAU :

00
00
00
00

6,690,000đ

Ghế Gaming MSI MAG CH120 I

Mua ngay

4,950,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

26%

8,888,000đ

Ghế Dxracer G Series – White

Mua ngay

7,290,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 135 độ
 • Chịu tải lên đến 110kg

18%

5,399,000đ

Ghế Cooler Master Caliber R2 Purple

Mua ngay

3,999,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

26%

3,800,000đ

Ghế E-Dra Hercules EGC203 V2 

Mua ngay

3,399,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 160 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

11%

3,700,000đ

Ghế Cougar Fusion Black

Mua ngay

2,999,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau tự động
 • Chịu tải lên đến 120kg

19%

16,000,000đ

Ghế Noblechairs Hero Doom Edition 

Mua ngay

14,790,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 125 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

8%

5,299,000đ

Ghế AndaSeat Assassin V2 Black

Mua ngay

3,979,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

25%

9,290,000đ

Ghế AKracing Master Premium Black

Mua ngay

7,099,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

24%

 • Ghế bảo vệ cột sống lưng tốt nhất
 • Chịu tải lên đến 130kg

Mua ngay

11,999,000đ

Trị giá:

15,999,000đ

Thương hiệu Mỹ

Ghế Corsair T3 Rush Charcoal

TẠM HẾT

5,399,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 120kg

10%

6,000,000đ

Ưu Đãi Đặc Biệt

Ghế Corsair T3 Rush Gray-Charcoal

TẠM HẾT

5,399,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 120kg

10%

6,000,000đ

Ưu Đãi Đặc Biệt

Ghế Corsair T3 Rush Gray-Charcoal

Mua Ngay

5,399,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 120kg

10%

6,000,000đ

Ưu Đãi Đặc Biệt

Thương hiệu Mỹ

9,290,000đ

Ghế AKracing Master Premium Black

Mua ngay

7,099,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

24%

7,500,000đ

Ghế AKracing Master Premium Black

Mua ngay

7,590,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

Ghế AKracing Core Series Black

8,500,000đ

Ghế AKracing Core Series LX Plus Black

Mua ngay

8,290,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

8,500,000đ

Ghế AKracing Master Premium Black

Mua ngay

8,290,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

Ghế AKracing Core Series LX Plus Indigo

7,800,000đ

Ghế AKracing Master Premium Black

Mua ngay

7,590,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

Ghế AKracing Core Series LX Red

8,200,000đ

Ghế AKracing Master Premium Black

Mua ngay

7,990,000đ

Ưu đãi đặc biệt 

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

Ghế AKracing Core Series LX Plus Pink Edition

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Black

8,888,000

Ghế Dxracer G Series - Blackca

Mua ngay

7,290,000đ

Ưu đãi đặc biệt

 • Ngã lưng về sau 135 độ
 • Chịu tải lên đến 110kg

18%

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Brown

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Red

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Black

8,888,000

Ghế Dxracer G Series – Red

Mua ngay

7,290,000đ

Ưu đãi đặc biệt

 • Ngã lưng về sau 135 độ
 • Chịu tải lên đến 110kg

18%

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Brown

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Red

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Black

8,888,000

Ghế Dxracer G Series – White

Mua ngay

7,290,000đ

Ưu đãi đặc biệt

 • Ngã lưng về sau 135 độ
 • Chịu tải lên đến 110kg

18%

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Brown

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Red

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Black

9,999,000đ

Ghế Dxracer Master Series - Red

Mua ngay

8,699,000đ

Ưu đãi đặc biệt

 • Ngã lưng về sau 155 độ
 • Chịu tải lên đến 120kg

13%

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Black

9,999,000đ

Ghế Dxracer Master Series - Brown

Mua ngay

8,699,000đ

Ưu đãi đặc biệt

 • Ngã lưng về sau 155 độ
 • Chịu tải lên đến 120kg

13%

Ghế Dxracer Master Premium Nappa Black

8,900,000đ

Ghế DXracer King KS06 - Red

Mua ngay

8,799,000đ

Ưu đãi đặc biệt

 • Ngã lưng về sau 135 độ
 • Chịu tải lên đến 170kg

1%

Ghế Cooler Master Caliber R1S Rose White

Mua ngay

3,999,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

26%

Ghế Cooler Master Caliber R2 Red 

Ưu đãi đặc biệt

5,399.000đ

Ghế Cooler Master Caliber R1S Rose White

Mua ngay

3,999,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

26%

Ghế Cooler Master Caliber R2 Purple

Ưu đãi đặc biệt

5,399.000đ

Ghế Cooler Master Caliber R1S CM Camo

Ghế Cooler Master Caliber R1S Rose White

Mua ngay

5,799,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

10%

Ghế Cooler Master Caliber X1

Ưu đãi đặc biệt

6,450,000đ

Ghế Cooler Master Caliber R1S Rose White

Mua ngay

3,849,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

16%

Ghế AKracing Master Premium Black

Ưu đãi đặc biệt

4,560.000đ

Ghế Cooler Master Caliber R1S Rose White

Ghế Cooler Master Caliber R1S Rose White

Mua ngay

3,849,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

16%

Ghế AKracing Master Premium Black

Ghế Cooler Master Caliber R1S CM Camo

Ghế Cooler Master Caliber R1S CM Camo

Ghế Cooler Master Caliber R1S Rose White

Mua ngay

3,849,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

16%

Ghế Cooler Master Caliber R1S Rose Grey

Ưu đãi đặc biệt

4,560,000đ

Ưu đãi đặc biệt

4,560,000đ

Ghế E-Dra Hercules EGC203 V2 

Mua ngay

3,599,000đ

 • Ngã lưng về sau 160 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

16%

Ưu đãi đặc biệt

4,300,000đ

Ghế E-Dra Hercules EGC203 Pro 

Mua ngay

3,699,000đ

 • Ngã lưng về sau 160 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

16%

Ưu đãi đặc biệt

4,400,000đ

Ghế E-Dra Medusa EGC 209  

Mua ngay

4,450,000đ

 • Ngã lưng về sau 160 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

7%

Ưu đãi đặc biệt

4,800,000đ

Ghế E-Dra Jupiter M EGC204 V2

Mua ngay

2,290,000đ

 • Ngã lưng về sau tự động
 • Chịu tải lên đến 120kg

8%

Ưu đãi đặc biệt

2,500,000đ

Thương hiệu Đức

Ghế Cougar Fusion Black

Mua ngay

2,999,000đ

 • Ngã lưng về sau tự động
 • Chịu tải lên đến 120kg

19%

Ưu đãi đặc biệt

3,700,000đ

Ghế Gaming Cougar Argo Ergonomic 2021

Mua ngay

12,890,000đ

 • Ngã lưng về sau 130 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

4%

Ưu đãi đặc biệt

13,400,000đ

Ghế Sofa Cougar Ranger Orange

Mua ngay

5,199,000đ

 • Ngã lưng về sau 160 độ
 • Chịu tải lên đến 160kg

10%

Ưu đãi đặc biệt

5,800,000đ

Ghế Sofa Cougar Ranger Green

Mua ngay

5,199,000đ

 • Ngã lưng về sau 160 độ
 • Chịu tải lên đến 160kg

10%

Ưu đãi đặc biệt

5,800,000đ

Ghế Sofa Cougar Ranger Pink

Mua ngay

5,199,000đ

 • Ngã lưng về sau 160 độ
 • Chịu tải lên đến 160kg

10%

Ưu đãi đặc biệt

5,800,000đ

Ghế Sofa Cougar Ranger Blue

Mua ngay

5,199,000đ

 • Ngã lưng về sau 160 độ
 • Chịu tải lên đến 160kg

10%

Ưu đãi đặc biệt

5,800,000đ

Thương hiệu Đức

Ghế Noblechairs Epic Black Edition 

Mua ngay

9,999,000đ

 • Ngã lưng về sau 135 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

23%

Ưu đãi đặc biệt

13,000,000đ

Ghế Noblechairs Epic Java Edition 

Mua ngay

9,999,000đ

 • Ngã lưng về sau 135 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

23%

Ưu đãi đặc biệt

13,000,000đ

Ghế Noblechairs Hero Black / Gold 

Mua ngay

10,599,000đ

 • Ngã lưng về sau 125 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

21%

Ưu đãi đặc biệt

13,500,000đ

Ghế Noblechairs Hero Doom Edition 

Mua ngay

14,790,000đ

 • Ngã lưng về sau 125 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

8%

Ưu đãi đặc biệt

16,000,000đ

Ghế Noblechairs Hero Black Edition 

Mua ngay

14,500,000đ

 • Ngã lưng về sau 125 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

6%

Ưu đãi đặc biệt

15,500,000đ

Ghế Noblechairs Hero Java

Mua ngay

14,500,000đ

 • Ngã lưng về sau 125 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

6%

Ưu đãi đặc biệt

15,500,000đ

Ghế AndaSeat Assassin V2 Black

TẠM HẾT 

3,979,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

25%

Ưu đãi đặc biệt

5,299,000đ

Ghế AKracing Master Premium Black

TẠM HẾT 

3,979,000đ

 • Ngã lưng về sau 180 độ
 • Chịu tải lên đến 150kg

25%

Ưu đãi đặc biệt

5,299,000đ

Ghế AndaSeat Assassin V2 Black/White/Grey

SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

Hoàn tiền 150% nếu phát hiện hàng giả 

GIAO HÀNG SIÊU NHA

Nội thành HCM giao hàng 120 

TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Tư vấn theo nhu cầu của khách hàng 

NHÀ BÁN HÀNG UY TÍN

Được đánh giá là nhà bán hàng uy tín nhất

SẢN PHẨM BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Các sản phẩm ghế Qúy khách mua tại APshop được hưởng chính sách bảo hành từ 1 đến 3 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

THANH TOÁN TIỆN LỢI

Trả tiền mặt , CK , trả góp 0%

Hotline: 0938 975 268 

Email : lienhe@apshop.vn

Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH MTV TIN HỌC AN PHÁT

Trụ sở : 370 Đường 3 Tháng 2, P.12 , Q.10 , TP Hồ Chí Minh

THỜI GIAN LÀM VIỆC : TỪ 8:30 - 20:30  ( TỪ THỨ 2 - CHỦ NHẬT )

Artboard 11

FORM ĐĂNG KÝ 

MUA NGAY

 • TRANG CHỦ 
 • LIÊN HỆ
 • BẢO HÀNH
 • HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
 • MUA HÀNG