Sắp xếp theo:

Ram Laptop Klevv 16GB Bus 3200 C22 - SO DIMM

2,200,000₫

Ram Laptop Klevv 8GB Bus 3200 C22 - SO DIMM

1,250,000₫

SSD Klevv NEO N400 120GB 2.5'' SATA3 7mm

650,000₫

SSD Klevv NEO N400 240GB 2.5'' SATA3 7mm

990,000₫

SSD Klevv NEO N400 480GB 2.5'' SATA3 7mm

1,650,000₫

SSD Klevv NEO N610 256GB 2.5'' SATA3 7mm

1,090,000₫

SSD Klevv NEO N610 512GB 2.5'' SATA3 7mm

1,900,000₫

SSD Klevv NEO N610 1TB 2.5'' SATA3 7mm

3,500,000₫

SSD Klevv CRAS C710 256GB M2 NVME Gen3x4

1,029,000₫

SSD Klevv CRAS C710 512GB M2 NVME Gen3x4

1,850,000₫

SSD Klevv CRAS C710 1TB M2 NVME Gen3x4

3,250,000₫

SSD Klevv CRAS C700 RGB 240GB M2 NVME Gen3x4

1,490,000₫

SSD Klevv CRAS C700 RGB 480GB M2 NVME Gen3x4

2,290,000₫

SSD Klevv CRAS C700 RGB 960GB M2 NVME Gen3x4

3,650,000₫

Ram Klevv Standard 8GB Bus 2666 1x8GB C19

750,000₫

Ram Klevv Standard 16GB Bus 2666 1x16GB C19

1,370,000₫

Ram Klevv BOLT X 8GB Bus 3200 1x8GB C16

920,000₫

Ram Klevv BOLT X 16GB Bus 3200 1x16GB C16

2,290,000₫

Ram Klevv CRAS X RGB 8GB Bus 3200 1x8GB C16

1,490,000₫

Ram Klevv CRAS X RGB 16GB Bus 3200 2x8GB C16

2,790,000₫

SẢN PHẨM ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT

ĐỐI TÁC

Mua máy tính nhận ưu đãi lớn
Elgato